فروشگاه مرکزی: کردستان بانه ـ خیابان امام ـ بالاتر از مسجد جامع ـ کتاب مانگ ـ کدپستی ـ ۶۶۹۱۸۱۵۹۷۵ ـ تلفن: ۰۸۷۳۴۲۶۱۰۲۰

ارتباط با بخش‌هاي نشر:
مدير:
mangpub1@gmail.com
هنر و ادبيات
mang@mangpub.com
علوم انساني و مطالعات كردي:
kurdish.studies@mangpub.com
كودكان:
mindal@mangpub.com
نوجوانان:
mermindal@mangpub.com

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما