نشر مانگ از تمامی نوسیندگان عزیز تقاضا می‌كند که از رسم‌الخط مشترکی پیروی نمایند كه فایل آن جهت دانلود در اینجا قرار داده شده است. لطفاً آثاری را که برای مانگ می‌فرستید طبق این رسم الخط باشد. دانلود

ادامه مطلب